Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządowcy chcą zmian w Karcie Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podwyższenie pensum do 20 godzin, nowy system rozliczania nauczyciela z czasu pracy i ograniczenie urlopu nauczycieli do 52 dni roboczych proponują organizacje samorządowe wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – podaje Głos Nauczycielski.

Oprócz podwyższenia pensum i skrócenia urlopu samorządowcy chcą także zweryfikować system awansu zawodowego. Wg ich propozycji, stażyści musieliby mieć specjalne przygotowanie praktyczne potwierdzone egzaminem, a o przyznaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego decydowaliby dyrektorzy szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

Samorządowcy proponują ponadto rezygnację z dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz zmianę zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Zaproponowali także zmiany w ustawie o systemie oświaty, w której, zdaniem samorządów, powinny znaleźć się zapisy o umożliwieniu łączenia w zespoły także szkół tego samego typu, zniesieniu limitu liczby uczniów w szkołach przekazywanych do prowadzenia innym podmiotom oraz uelastycznieniu zasad tworzenia obwodów szkolnych.

Samorządowcy podnieśli potrzebę objęcia subwencją oświatową finansowania nowych zadań przedszkoli oraz podwyżek płac nauczycieli w przedszkolach. Postulują także urealnienie systemu dotowania placówek niepublicznych.

Spotkanie samorządowców z posłami z sejmowej komisji samorządowej, które odbyło się 25.04 i dotyczyło zmian w Karcie Nauczyciela skrytykował prezes ZNP Sławomir Broniarz. Jego zdaniem, mogło ono nosić znamiona lobbingu, bo nie zostało uwzględnione w oficjalnym harmonogramie „Planowanych posiedzeń komisji sejmowych” publikowanym na stronie sejmowej. Po proteście ZNP zaniepokojonego nieformalnymi spotkaniami samorządowców z posłami sejmowej komisji, obie strony zaprosiły do dalszej dyskusji nad Kartą i ustawą oświatową nauczycielskie związki zawodowe.

Następne spotkanie w sprawie Karty – tym razem z udziałem związkowców – zaplanowano na 29 maja.

Głos Nauczycielski, 25.04.2012, Serwis Samorządowy PAP, 26.04.2012
A.B./A.D., 26 kwietnia 2012

Zobacz też:
Serwis Samorządowy PAP: propozycje samorządów

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży