Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządowcy apelują o standardy edukacyjne

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Samorządowcy po raz kolejny zaapelowali do rządu o określenie standardów, które umożliwiłyby rzetelne obliczenie subwencji oświatowej. Postulat, od lat podnoszony przez samorządy, znalazł się w deklaracji Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Samorządy około 30 proc. swoich środków przekazują na utrzymanie oświaty, dlatego domagają się określenia standardów edukacyjnych, z uwzględnieniem zwiększonego zakresu zadań przedszkoli.

Jak wskazują przedstawiciele samorządów, zmian wymagają również niektóre zapisy Karty Nauczyciela. W deklaracji podkreślono konieczność przyjęcie zasady, że zmiany w Karcie Nauczyciela będą dokonywane w uzgodnieniu ze Stroną Samorządową, a nie w sposób, jaki miał miejsce w przypadku art. 30a i 30b Karty, obecnie zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego przez kilka miast.

Serwis Samorządowy PAP, 10.03.2010
A.B./A.D., 10 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży