Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Saga o sześciolatkach - ciąg dlaszy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Senat przyjął poprawkę do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Teraz rodzice mają wprawdzie prawo posłać swoje sześcioletnie dziecko do szkoły, ale dyrektor/dyrektorka może go nie przyjąć.

Rodzice dzieci sześcioletnich będą mogli od września ubiegać się o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, jednak pod dwoma warunkami. Po pierwsze, do szkoły będzie mogło pójść tylko dziecko, które wcześniej przynajmniej przez rok objęte było opieką przedszkolną (lub uzyskało pozytywną opinię poradni). Po drugie, dyrekcja szkoły może odmówić przyjęcia sześciolatka lub sześciolatki, jeśli szkoła nie spełnia warunków organizacyjnych.

Poprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty zgłosił 4 lutego senator Ryszard Górecki (PO). Dotychczasowe regulacje, szczegółowo opisujące sposób i harmonogram obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, zawarte w trzech przepisach ustawy (art. 12-14), zastąpiono jednym przepisem (art. 12), określającym w sposób jednolity zasady przyjmowania do szkoły podstawowej dzieci sześcioletnich w pilotażowym okresie trzech lat szkolnych (2009-2011). Tym samym obniżenie wieku obowiązku szkolnego nastąpi ostatecznie w 2012 roku.

W ustawie przewidziano także wprowadzenie od 2011 roku obowiązku przygotowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci pięcioletnich (obecnie tylko co drugie pięcioletnie dziecko chodzi do przedszkola). Równocześnie zagwarantowano dzieciom pięcioletnim już od września 2009 prawo do opieki przedszkolnej: oznacza to, że przedszkola mają obowiązek przyjąć na życzenie rodziców każdego pięciolatka i pięciolatkę. Marek Olszewski, szef Związku Gmin Wiejskich wyraził obawę, że w związku z tym w gminach może zabraknąć pieniędzy, a w przedszkolach – miejsc dla młodszych dzieci.

Senat przegłosował projekt ustawy we czwartek 5 lutego. Obecnie poprawiony projekt powraca do Sejmu.

MEN, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Głos Nauczycielski, Polska, 5.02.2009, Gazeta Wyborcza, 6.02.2009
A. B./A.R./A.D., 5 lutego 2009

Zobacz też:
Saga o sześciolatkach

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży