Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich za ograniczeniem monitoringu w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, wystąpił do minister edukacji w sprawie braku ograniczeń monitoringu instalowanego w szkołach. Podkreślił, że monitorowanie szkół i placówek oświatowych może stanowić formę ingerencji w prywatność uczniów, nauczycieli oraz innych osób.

Jak stwierdza RPO, „żaden przepis rangi ustawowej nie upoważnił organów prowadzących - w sposób bezpośredni - do instalowania kamer monitorujących na terenie szkół i placówek oświatowych”. Zdaniem rzecznika, potrzebne są ustawowe wskazówki merytoryczne dotyczące zasad i celów montowania kamer monitorujących, sposobu postępowania ze zgromadzonymi w ten sposób danymi, w tym zasady dostępu do nagrań z kamer oraz zabezpieczenia danych, a także ewentualne wymagania odnośnie do oznaczenia terenu monitorowanego.

Rzecznik dostaje wiele skarg dotyczących sieci monitoringu w szkołach. Przykładowo w Zespole Szkół w Firleju, gdzie uczy się 500 uczniów, zainstalowano 45 kamer monitorujących, w tym w szatni oraz w salach lekcyjnych.

„Otrzymuję skargi rodziców i uczniów licznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których kamery monitorujące zamontowano m.in. w szkolnych toaletach” – napisał rzecznik.

Jego zdaniem, należy ograniczyć możliwość instalowania kamer monitorujących do miejsc wyraźnie wskazanych w przepisach prawa. W szczególności zaś konieczne jest dokładne wyszczególnienie miejsc, których monitorowanie może być współfinansowane przez resort edukacji.

Serwis Samorządowy PAP, 19.02.2010
A.B./A.D., 19 lutego 2010

Zobacz też:
Monitoring - cd.
Mundurek, kamera i prawa człowieka
Lustra weneckie w szkole średniej w Żywcu

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży