Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie rad rodziców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Związku Miast Polskich z wnioskiem o wykorzystanie nowych przepisów w sprawie rad rodziców w celu demokratyzacji oświaty. Zdaniem Janusza Kochanowskiego potrzebne jest tworzenie lokalnych i ogólnokrajowych programów edukacyjnych inspirujących wszystkich zainteresowanych do działań opartych o nowe regulacje prawne.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 31.08.2007
I. D., 5 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży