Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie poziomów zdawania matury

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, w liście do MEN, wyraził wątpliwość w sprawie jednolitego progu zaliczania egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zdaniem Rzecznika może to być sprzeczne z konstytucją. Naruszona może zostać zasada równego dostępu do nauki, gdyż zgodnie z rozporządzeniem MEN niezależnie od tego, czy uczeń zdaje egzamin na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym, musi uzyskać minimum 30 proc. punktów, by zdać. Może się zdarzyć, że osoba o wyższym zasobie wiedzy nie dostanie 30 proc. na poziomie rozszerzonym – trudniejszym, a osoba gorzej przygotowana zda egzamin na poziomie podstawowym, a od wyniku egzaminu zależy, czy maturzysta będzie mógł kontynuować naukę na studiach.

Gazeta Wyborcza, 3.01.2008
I. D./A. B., 6 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży