Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie mundurków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra edukacji pismo, w którym wyraził zaniepokojenie faktem, że w niektórych szkołach proponowane są różne wersje mundurków w różnych cenach, dla bogatych i biednych. Prowadzi to do uwypuklenia różnic w sytuacji materialnej uczniów i jest przejawem dyskryminacji uczniów ze względu na ich sytuację materialną. Zdaniem Rzecznika budzi to wątpliwości konstytucyjne w kontekście art.32 Konstytucji – zasada równości, nie realizuje to również art.64a ustawy o systemie oświaty, który mówi o noszeniu prze uczniów jednolitego stroju nie zaś o kilku wersjach strojów. Rzecznik prosi ministra o informację jakie środki ministerstwo zamierza podjąć aby zapobiec takiej sytuacji oraz o informacje o stanie realizacji rządowego programu dofinansowania zakupu mundurków.

Rzecznik zaznaczył, że nie kwestionuje konstytucyjności samych przepisów wprowadzających jednolite stroje szkolne.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 26.07.2007
I. D., 29 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży