Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich przeciw przekazywaniu szkół podmiotom prywatnym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że samorządy nie powinny zastępować prowadzonych przez nie publicznych placówek jednostkami należącymi do podmiotów prywatnych. Zaznacza, że możliwość zakładania publicznych szkół istniała od początku funkcjonowania ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale traktowano ją jako uzupełnienie samorządowej sieci placówek oświatowych. Rzecznik powołuje się też na stanowisko ZNP, który uważa, że samo istnienie szkół publicznych prowadzonych przez podmioty prywatne może być niezgodne z art. 70 konstytucji.

Zdaniem Ireny Lipowicz niekonstytucyjne mogą być również mniej korzystne warunki zatrudnienia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez prywatne podmioty.

Rzecznik zapowiada zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów oświatowych z ustawą zasadniczą.

Dziennik Gazeta Prawna, 14.04.2015
A.B. , 14 kwietnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży