Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich o swoich obawach dotyczących podstawy programowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji z pytaniem o przyczynę bardzo późnego wprowadzenia zmian w podstawie programowej. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rzecznik nie kwestionuje celowości wprowadzenia zmian w podstawach programowych zwraca natomiast uwagę na fakt, że podjęcie decyzji w takim terminie powoduje, że niektóre programy i podręczniki staną się nieaktualne. A to z kolei rodzi sprzeczność z wprowadzonym niedawno zapisem w ustawie o systemie oświaty, który stanowi, że zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził obawę o zgodność nowego rozporządzenia z ustawą.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 17.09.2007
I. D., 22 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży