Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich o prawach nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski skierował do Sejmu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o „stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”. Część dokumentu poświęcił warunkom pracy nauczycieli. Stwierdził m.in., że prawa nauczycieli do pracy w odpowiednich warunkach jest w wielu szkołach łamane, za co odpowiadają zarówno samorządy, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rzecznik przypomniał, że Karta Nauczyciela nakłada na samorząd obowiązek zapewnienia warunków do „realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz właściwego wyposażenia jego stanowiska pracy”, a także, że zobowiązuje ministra edukacji narodowej do wydania rozporządzenia na temat „podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły zadań statutowych i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli”. „Do tej pory Minister Edukacji Narodowej nie wykonał wspomnianej delegacji ustawowej” – twierdzi RPO.

Głos Nauczycielski, 12.04.2009
A.D./A.B./A.R., 12 kwietnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży