Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich o maturze

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka postulują zmiany w egzaminie maturalnym, tak, aby jeszcze w tym roku umożliwić maturzystom kserowanie sprawdzonych matur. Maturzyści chcą mieć możliwość odwołanie się od decyzji komisji egzaminacyjnej. Okręgowe komisje egzaminacyjne odmawiają kserowania prac, powołując się na przepisy, które mówią jedynie o możliwości wglądu w prace maturalne. Według Janusza Kochanowskiego samo obejrzenie pracy nie wystarczy.

Minister Katarzyna Hall nie podziela tego zdania i w piśmie do rzecznika argumentuje, że kopiowanie byłoby trudne w praktyce. Egzaminy maturalne to ok. 2 milionów zapisanych arkuszy. Niezadowoleni z oceny często zwracają się osób nie mających wiedzy do prawidłowego ocenienia pracy. Poza tym kopie można spreparować i pokazywać jako niewłaściwie ocenioną pracę. Zdaniem minister nie ma więc powodów do „wspierania działań konfliktotwórczych”, a „kserowanie prac nie ograniczy liczby skarg, podejrzeń, natomiast może doprowadzić do awantur w okręgowych komisjach egzaminacyjnych, włączenia w to mediów, dochodzenia, który egzaminator tak ocenił”, co w rezultacie uniemożliwi przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych.

Resort proponuje natomiast określone procedury wglądu do prac maturalnych. – Chcemy też, by maturzysta miał pełną wiedzę o procedurach i zasadach oceniania. Dobrym rozwiązaniem przy udostępnianiu pracy byłaby obecność egzaminatora, który od razu by wytłumaczył, czemu maturzysta został tak oceniony – mówi wiceminister Zbigniew Marciniak.

Wiesława Włodarskiego, prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich nie przekonują argumenty MEN. - Odwoływanie się od każdej decyzji to cecha demokratycznego państwa. A tu mamy kategorię obywatel maturzysta, który nie ma prawa odwołania się od oceny egzaminu, który decyduje o jego przyszłości. Lepiej zrobić wszystko, by je złagodzić i zgodzić się na kserowanie – mówi dyr. Włodarski.

Rzeczpospolita, 26.02.2008
I. D., 26 lutego 2008

Zobacz też:
Raport: Zmiany prawa oświatowego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży