Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich o klasach dla Romów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Tworzenie oddzielnych klas dla Romów powoduje ich marginalizację – uznał Rzecznik Praw Obywatelskich po wizytacji dziewięciu gmin, w których jest duży odsetek ludności romskiej. Na terenie dwóch z tych gmin istniały klasy romskie.

"W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich organizacja nauczania w tego typu klasach i oddziałach jest rozwiązaniem dalece niewłaściwym i w żaden sposób nie służy wyrównaniu poziomu edukacji" – napisał RPO. "Grozi to pogłębianiem marginalizacji uczniów romskich i naraża ich na stygmatyzację i dyskryminację".

RPO zauważył, że nie wszystkie dzieci romskie w wieku szkolnym chodzą do szkoły. Zwraca uwagę, że jedną z najpoważniejszych trudności, z jakimi stykają się dzieci romskie jest słaba znajomość języka polskiego, dlatego zaapelował o objęcie dzieci romskich kształceniem przedszkolnym i pozaszkolnym.

W 2009 roku do Rzecznika wpłynęło około 30 skarg od przedstawicieli mniejszości narodowych. Dotyczyły m.in. zabezpieczenia przez władze samorządowe pozostałości dawnych kirkutów w Inowrocławiu i Końskiem i stanowiska władz samorządowych gminy Limanowa wobec budowy we wsi Koszary świetlicy dla społeczności romskiej.

Serwis Samorządowy PAP, 4.12.2009
A.B./A.D., 4 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży