Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień w sprawie egzaminów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski oczekuje wyjaśnień, dlaczego komisje egzaminacyjne zmieniły uczniom wyniki egzaminów. Wiązało się to z błędnym wydrukiem treści zadań. Jednak w rozporządzeniu w sprawie oceniania nie ma żadnej możliwości zmiany wyników egzaminów, odwrotnie jest zapis „wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. (...)”. Coraz większego znaczenia nabiera więc sygnalizowany już wielokrotnie problem braku formalnego odwołania od wyników egzaminów.

Głos Nauczycielski, 23.07.2008
I. D., 23 lipca 2008

Zobacz też:
Błąd w arkuszach egzaminacyjnych spowodowała drukarnia

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży