Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Dziecka zgłasza wątpliwości do projektu nowelizacji ustawy.

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, poparła niektóre rozwiązania planowane w nowelizacji ustawy o systemie oświaty (np. maturę międzynarodową, likwidację liceów profilowanych, regulacje nauki za granicą). Zgłosiła jednak zastrzeżenia w sprawie powoływania ośrodków wsparcia wychowawczego. Według pani rzecznik powołanie tych ośrodków musi iść w parze z działaniami na rzecz poprawy poziomu opieki i wychowania w szkołach. Niejasne są również przepisy dotyczące kryteriów kierowania uczniów do tych ośrodków. Ewa Sowińska ma także wątpliwości w sprawie zapisów dotyczących nagród i kar, a zwłaszcza możliwości ograniczania praw uczniów.

(Źródło: Serwis Samorządowy PAP 20.08.2007)
I. D., 22 sierpnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży