Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Dziecka w sprawie zdrowej diety

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, zwrócił się do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach.

O konieczności podjęcia działań  legislacyjnych w tej sprawie świadczą sygnały o nieprawidłowościach w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, docierające do Rzecznika Praw Dziecka, a także wyniki badań, przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Tymczasem odpowiednia dieta, szczególnie w okresie przedszkolnym i szkolnym, jest kluczowa dla prawidłowego rozwój fizycznego i umysłowego.

W opinii Rzecznika realizacja i egzekwowanie prawidłowej diety dziecka będzie skuteczniejsze, gdy zostaną wprowadzone regulacje określające np. wartość dziennej normy oraz procentowy udział składników. Jestem przekonany, iż zalecenia żywieniowe, wydane w formie akt prawnego, wpłyną na zmniejszenie skutków nieprawidłowego odżywiania dzieci, jakimi najczęściej są: nadwaga, otyłość i próchnica zębów – zakończył Marek Michalak.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 28.10.2011
A.B./A.D., 28 października 2011

Zobacz też:
Stanowisko w sprawie zdrowotnego żywienia uczniów w szkołach (październik 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży