Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Dziecka w sprawie lekcji WF

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do minister Katarzyny Hall o podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży i zwiększą frekwencję uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego – napisał w wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka. Zdaniem Marka Michalaka taka sytuacja spowodowana jest nietrafnie dobranym programem tych zajęć i mało atrakcyjnymi formami ich prowadzenia, wadliwym systemem oceniania osiągnięć uczniów, niewłaściwą postawą nauczycieli oraz – w części przypadków – niedostatecznym nadzorem dyrektora szkoły nad ich pracą. W opinii Rzecznika, by rozwiązać problem, konieczna byłaby min. zmiana systemu oceniania, tak, by stopnie nie wynikały z wyników sportowych, ale też chęci uczestnictwa w zajęciach.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 20.07.2011
A.B./A.D., 20 lipca 2011

Zobacz też:
NIK krytycznie o WF (wrzesień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży