Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Dziecka w sprawie dzieci przewlekle chorych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do minister Hall o podjęcie działań legislacyjnych, w celu uregulowania kwestii podawania leków w placówkach oświatowych zapewniających dzieciom całodobową opiekę. Zdaniem Rzecznika konieczność przyjmowania leków nie powinna dyskwalifikować dziecka jako mieszkańca internatu, a tym samym jako ucznia danej szkoły. Według Marka Michalaka, w wielu takich placówkach nie ma etatów pielęgniarskich, a jeżeli nawet są, to pielęgniarka pracuje jedynie w określonych godzinach i często brakuje osoby, która miałaby w swych obowiązkach nadzorowanie przyjmowania leków przez dzieci. W przypadku placówek oświatowych niezbędne jest uregulowanie, który z pracowników ma podawać leki dzieciom oraz w jaki sposób ma to być odnotowywane, aby nie doszło do wydania niewłaściwej ich dawki.

Głos Nauczycielski, 9.03.2010
A.B./A.D., 9 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży