Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta o pięciolatki w przedszkolu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka ponownie wystąpił do minister edukacji Katarzyny Hall o sprecyzowanie regulacji prawnych, dotyczących przyjmowania pięciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w latach 2009/2010 i 2010/2011 dzieci pięcioletnie mają prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Gminy mają zapewnić warunki do realizacji tego prawa. Jednak do rzecznika ciągle wpływają skargi od rodziców dzieci pięcioletnich, którym odmówiono prawa do przedszkola.

- Sytuacja może się zaostrzyć tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdyż do szkół i przedszkoli dotrą kolejne pięciolatki, do tej pory korzystające np. z opieki przedszkoli niepublicznych – uważa Rzecznik. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę możliwości lokalowe przedszkoli prawo to może zostać naruszone. Jak podkreślił z zapisów ustawy nie wynika, że prawo dziecka pięcioletniego kończy się np. w momencie gdy zostanie zamknięta rekrutacja i brak jest wolnych miejsc.

Rzecznik postuluje sprecyzowanie uregulowań prawnych dotyczących przyjmowania pięciolatków do przedszkoli. Wyjaśnienia wymaga m.in. czy edukacja przedszkolna pięciolatków jest zależna od woli samorządów, podobnie jak w przypadku trzy i czterolatków.

RPD chce wiedzieć, czy dziecko pięcioletnie bez względu na kryteria, na które wskazuje rozporządzenie MEN z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych powinno być przyjęte w pierwszej kolejności do przedszkola.

- Czy też fakt ukończenia przez dziecko pięciu lat nie stanowi obligatoryjnego warunku przyjęcia go do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a jedynie jest jednym z kryteriów rekrutacyjnych? – dopytuje RPD.

Serwis Samorządowy PAP, 26.08.2009
A.B./A.D., 26 sierpnia 2009

Zobacz też:
Rodzice do RPD o zasadach przyjmowania dzieci do przedszkoli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży