Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Dziecka o ratyfikacji konwencji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się w do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, apelując o ratyfikowanie przez Polskę konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że w konwencji zapisano rozwiązania, które wzmocniłyby ochronę dzieci przed przestępstwami o charakterze seksualnym
Polska podpisała Konwencję 27 października 2007 roku, jednak jeszcze jej nie ratyfikowała.

Gazeta edu.pl., 15.05.2010
A.B./A.D., 15 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży