Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik praw dziecka o osiągnięciach i planach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Biuro Rzecznika Praw Dziecka przygotowało Strategię na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci, którą będzie wdrażać przy współpracy z resortem spraw wewnętrznych i administracji. Do priorytetów RPD na 2007 rok należą: poprawa bezpieczeństwa dzieci, przygotowanie regulacji prawnych dotyczących syndromu dziecka maltretowanego oraz wspomaganie powrotu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka do rodzin naturalnych. Rzeczniczka Ewa Sowińska przedstawiła także efekty dotychczasowej pracy swojego biura. Od kwietnia zgłosiła 41 wystąpień generalnych. Pozytywnie zakończyły się m.in. wystąpienie do ministra edukacji narodowej o zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym do szkół ponadgimnazjalnych oraz przeciwko praktyce wstrzymywania świadectw szkolnych za nieuregulowane zobowiązania wobec szkoły, w tym dobrowolną opłatę na tzw. komitet rodzicielski.
("Gazeta Prawna" 30.12.2006)
Anna Dzierzgowska, 30 grudnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży