Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik praw dziecka nadal upomina się o dentystów w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży – pisze GN. Z przytoczonych w liście rzecznika badań wynika, że próchnica jest poważnym problemem dotykającym większość uczniów.

Marek Michalak zwraca uwagę m.in. na konieczność zabezpieczenia dotychczas funkcjonujących gabinetów stomatologicznych w szkołach ,"szczególnie, że jest to miejsce, w którym świadczenia stomatologiczne mogą otrzymać dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz te z rodzin wielodzietnych".

Wyniki badań stanu uzębienia dzieci i młodzieży są na tle niepokojące, że upoważniają do podejmowania różnorodnych, „w tym niekonwencjonalnych metod jego poprawy, do których zaliczam tzw. dentobusy” – pisze Marek Michalak.

GN, 1.08.2012
A.D., 1 sierpnia 2012

Zobacz też:
Ostatnie szkolne gabinety dentystyczne (styczeń 2011)
Rzecznik Praw Dziecka o opiece medycznej w szkołach (maj 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży