Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd zajmie się edukacją w II półroczu 2008 roku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd na posiedzeniu 8 lipca przyjął harmonogram prac na drugie półrocze tego roku. W programie znalazły się projekty przygotowane przez MEN, takie jak reforma programowa, obniżenie obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, powszechne wychowanie przedszkolne dla 5-latków i opiekuńcza rola szkoły.

Inne projekty MEN uwzględnione w planie pracy rządu na drugie półrocze 2008 to wspieranie integracji cudzoziemców w polskim systemie oświaty, otwarcie polskiego systemu edukacji na świat, modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego oraz „Nowe Technologie Edukacji”- plan działań rządu na lata 2009-2011 dotyczący nauczania dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

MEN, 8.07.2008
I. D./A. B., 8 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży