Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji (ZSK). Dzięki systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty mają być porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a firmy mają zyskać nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności.

ZSK obejmie edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym nie tylko to, czego można się nauczyć w szkole lub na uczelni, ale także na kursach, szkoleniach, w pracy, w domu i we wszelki inny sposób.
Główne narzędzia systemu to ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji, która zawiera wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

Nad wprowadzeniem tych rozwiązań Polska pracuje od 2008 r. Nad ramami kwalifikacji pracuje ok. 140 krajów świata, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych.

MEN, 31.03.2015
A.B. , 31 marca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży