Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat 3

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4. Takie propozycje znalazły się w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobki nie będą już zakładami opieki zdrowotnej. Znajdą w nich opiekę dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówki te będą prowadzone przez gminy (w postaci gminnych jednostek budżetowych), osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala podmiot, który żłobek utworzył. Opieka w tej placówce ma trwać 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą.
Założenia do projektu ustawy dostępne są na stronie internetowej kancelarii premiera.

W komentarzu do tej informacji Gazeta Prawna pisze, że planowane przez rząd ułatwienia w zakładaniu placówek opieki nad małymi dziećmi gminy oceniają pozytywnie. Wskazują jednak, że bez dodatkowych pieniędzy będą one powstawały głownie w bogatych samorządach. Resort pracy uważa, że dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki unijne.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 30.03.2010, Gazeta Prawna, 2.04.2010
A.B./A.D., 30 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży