Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd przyjął założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd przyjął założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej SIO. Za półtora roku w MEN znajdą się szczegółowe informacje o każdym uczniu i uczennicy. Numer PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, korzystanie przez niego z pomocy materialnej, uzyskanie lub nie promocji do następnej klasy – takie m.in. informacje znajdą się w nowym systemie.

Ma on zastąpić obowiązujący od pięciu lat system, w którym znajdują się tylko zbiorcze dane o uczniach. Zawarte w nim informacje nie są spersonalizowane i ograniczają się do liczby uczących się w szkołach z podziałem na klasy i wskazaniem tych, którzy uczą się języków obcych. Nowy system ma ułatwić szkołom, samorządom i Ministerstwu Edukacji Narodowej zarządzanie oświatą. Zdaniem MEN ma też przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia.

Dostęp do informacji o uczniach znajdujących się w nowym SIO będzie miał dyrektor szkoły i okręgowe komisje edukacyjne. Dane będą zbierane przez dyrektorów i przesyłanie w formie elektronicznej bezpośrednio do MEN. Nowa ustawa o systemie informacji oświatowej nakłada na ministerstwo obowiązek zabezpieczenia danych. Nikt poza MEN nie będzie miał bezpośredniego dostępu do wszystkich danych z bazy. W systemie, poza szczegółowymi informacjami, mają się też znaleźć ogólne dane (np. o liczbie uczniów), które mają być wykorzystywane do celów statystycznych. Dostęp do tego zbioru będą miały m.in. kuratoria, samorządy, centralne i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Założenia do ustawy trafią teraz do Rządowego Centrum Legislacji. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku.

Gazeta Prawna, 28.04.2010
A.B./A.D., 28 kwietnia 2010

Zobacz też:
Projekt nowego Systemu Informacji Oświatowej (grudzień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży