Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie informacji oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd na posiedzeniu 9.11. przyjął projekt ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO). Jedna z głównych zmian w zasadach działania SIO ma doprowadzić do powstania rejestru publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych (RSPO), stanowiącego część nowej bazy danych.

Kolejna zmiana będzie polegała na gromadzeniu w bazie SIO jednostkowych danych dotyczących uczniów i nauczycieli, w tym danych osobowych. Dane dotyczące uczniów i nauczycieli podzielono na identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię) i dziedzinowe (inne dane dotyczące ucznia lub nauczyciela, np. klasa do której uczeń uczęszcza, stopień awansu zawodowego nauczyciela). Przewidziano też uzupełnienie przez okręgowe komisje egzaminacyjne zbioru danych o uczniach o wyniki egzaminów. Oznacza to stworzenie możliwości dokumentowania kompletnej ścieżki edukacyjnej uczniów.

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dane pozyskane z bazy danych SIO oraz ze zbioru PESEL posłużą m.in. do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania, organizowania sprawdzianów i egzaminów, organizowania obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół i placówek oświatowych. Przewidziano również udostępnianie danych zgromadzonych w bazie danych SIO w postaci raportów.

Wedle propozycji rządu, większość przepisów nowej ustawy miałoby wejść w życie 31 października 2011 roku.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 9.11.2010
A.B./A.D., 9 listopada 2010

Zobacz też:
MEN opracowuje założenia do projektu ustawy o SIO (sierpień 2009)
Projekt nowego systemu informacji oświatowej (grudzień 2009)
Do końca września Rada Ministrów zaakceptuje projekt ustawy o SIO (sierpień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży