Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd podsumowuje

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej Kancelarii Premiera ukazało się podsumowanie działań rządu m.in. w dziedzinie edukacji.

Przypomniano, że rząd przygotował i rozpoczął wdrażanie nowej podstawy programowej. W roku szkolnym 2009/2010 reforma objęła przedszkola oraz pierwsze klasy szkół podstawowych i gimnazjów. W następnym roku obejmie klasy pierwsze i drugie szkół podstawowych i gimnazjów, itd. Wdrażanie reformy programowej w liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych zakończy się za sześć lat (w 2015 r.), w technikach i liceach artystycznych w 2016 r., zaś w liceach uzupełniających rok później.

Twórcy podstawy, czytamy w podsumowaniu, wspierali się przy jej doskonaleniu wynikami badań międzynarodowych porównujących umiejętności uczniów z wielu krajów, dziesiątkami recenzji najznamienitszych gremiów i towarzystw naukowych oraz plonem kilkumiesięcznych konsultacji publicznych. W nowej podstawie postawiono na indywidualne podejście w rozwijaniu zdolności i przezwyciężaniu trudności każdego ucznia.


Szczególnie mocny akcent położono na zmianę organizacji nauczania w ostatnich dwóch latach nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Na przykład historia będzie gruntownie omawiana w jednym cyklu łączącym okres gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, a w ostatnich dwóch klasach nauczana w sposób pogłębiony lub problemowy, w zależności od zainteresowań ucznia.

Nieodłącznym elementem reformy programowej jest obniżenie wieku szkolnego. W kwietniu 2009 roku weszła w życie rządowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Wprowadziła objęcie obowiązkiem szkolnym 6-latków, upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. Dzięki obniżeniu wieku szkolnego młodzi ludzie szybciej będą trafiać na rynek pracy, co, zdaniem wielu ekspertów, jest właściwą odpowiedzią na proces starzenia się społeczeństwa.

Oprócz reformy programowej polskiej szkoły rząd zdecydował o istotnym podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli. Już w budżecie na 2008 r. zapisano wzrost wynagrodzeń o 10 proc. W 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez względu na stopień awansu zawodowego, pensje wzrosły o kolejne 10 proc. (po 5 proc. w styczniu i we wrześniu). W 2010 r. planowane są kolejne podwyżki. Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli we wrześniu przyszłego roku będzie wyższe o 30 proc. od wynagrodzenia z roku 2007, a najmłodsi nauczyciele otrzymywać będą wyższe wynagrodzenie o prawie 60 proc. Podwyższanie płac nauczycieli będzie kontynuowane także w 2011 r. w wysokości zależnej od uwarunkowań budżetowych, jednak z zamiarem osiągnięcia w latach 2007-2012 wzrostu w łącznej wysokości średnio o 50 proc.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 27.12.2009
A.B./A.D., 27 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży