Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

RPO w sprawie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23.07 Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra edukacji prośbę o informację o działaniach resortu w celu poprawy sytuacji dzieci skierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Rzecznik przytacza przykład Katarzyny S., która od szóstego roku życia tułała się po najróżniejszych placówkach wychowawczych, a przez dwa lata bezskutecznie oczekiwała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Problem rozstrzygnął czas – ukończenie przez nią 18 lat spowodowało zakończenie sprawy z urzędu.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 24.07.2007
I. D., 29 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży