Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

RPO do MEN w sprawie KPH

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
17 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Romana Giertycha o udzielenie odpowiedzi na skierowane wcześniej do wiceministra Orzechowskiego dwa wystąpienia Rzecznika, związane ze skargą Kampanii Przeciwko Homofobii. Rzecz dotyczy odrzucenia przez Komitet Oceniający Programu „Młodzież” złożonego przez KPH wniosku.

W tej sprawie Rzecznik zwracał się już do MEN dwukrotnie – 22 marca 2007 oraz, w związku z brakiem reakcji, z dnia 9 maja 2007 roku. Chodzi o pismo z września 2006, podpisane przez dyrektora programu „Młodzież”, z decyzją dotyczącą odrzucenia wniosku KPH, złożonego w ramach akcji „Wolontariat Europejski”. W uzasadnieniu decyzji napisano, że: „Polityka ministerstwa nie zakłada udzielania poparcia działaniom mającym na celu propagowanie postaw i zachowań homoseksualnych wśród młodzieży. Rolą ministerstwa nie jest również udzielanie poparcia dla współpracy organizacji homoseksualnych.” Kampania Przeciwko Homofobii złożyła skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając, że takie uzasadnienie jest przejawem dyskryminacji i narusza zasadę równego traktowania, wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 18.07.2007, KPH
A. D., 22 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży