Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

RPD na temat liczby uczniów w klasach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do minister edukacji Katarzyny Hall o prawne określenie maksymalnej bądź wskazanej liczebności uczniów w oddziałach szkolnych. Zdaniem Rzecznika, brak takich zapisów powoduje trudności; samorządy same oceniają limity, co niejednokrotnie prowadzi do łączenia mniej licznych klas, a to z kolei nie sprzyja podniesieniu jakości warunków kształcenia i wyrównywaniu szans edukacyjnych. „Wyraźniej dostrzegalny bywa czynnik ekonomiczny, który decyduje o ustalaniu standardu w danej gminie” – podkreślił Rzecznik. Zdaniem Rzecznika, dane statystyczne podające średnią liczebność uczniów w oddziale, w skali województwa, czy kraju nie odzwierciedlają stanu faktycznego szkół, w którym liczba uczniów w klasie przekracza 30.

Serwis Samorządowy PAP, 7 lipca 2009
A.R./A.D., 7 lipca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży