Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozszerzenie listy uczniów szkół dla dorosłych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat. Rozszerza ono listę uczniów szkół dla dorosłych o tych, którym sytuacja życiowa czy zdrowotna uniemożliwia kontynuację nauki w szkole dla młodzieży. Tak jak dotychczas, do szkół dla dorosłych mogą chodzić uczniowie, którzy mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie są w stanie ukończyć normalnej szkoły podstawowej czy gimnazjum.

MEN wyjaśnia, że nowy przepis ma umożliwić naukę uczniom długo chorującym czy odbywającym długotrwałą rehabilitację, a także małoletnim matkom, które ze względu na obowiązki macierzyńskie nie mogą chodzić do szkoły dla młodzieży. Zajęcia w szkołach dla dorosłych odbywają się w systemie zaocznym, czyli w weekendy, zwykle co dwa tygodnie.

Od 2012 roku resort edukacji planuje likwidację techników i liceów uzupełniających. Jak wyjaśnia wiceminister edukacji, Zbigniew Włodkowski, wszyscy, którzy z różnych powodów nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum czy zasadniczej szkole zawodowej będą mogli uczyć się w szkołach dla dorosłych.

Gazeta Prawna, 21.01.2010
A.B./A.D., 21 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży