Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie zajęć z wychowania w rodzinie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas podpisała 17.02. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie" nie ulega zmianie w stosunku do obecnego (po 14 godzin w każdym roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców). Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie" mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów.

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie" nie będą już realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Nowelizacja rozporządzenia wiąże się z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania w szkołach publicznych.

MEN, 17.02.2012
A.B./A.D., 17 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży