Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie wymagań do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
11.11. wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły. Dotychczas osoba bez tytułu magistra mogła kierować jedynie przedszkolem i szkołą podstawową. Nowe przepisy pozwalają, aby bez tytułu magistra można było zarządzać także liceum profilowanym, technikum, szkołą policealną, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Rozporządzenie wskazuje, że wicedyrektorem przedszkola czy szkoły może być nie tylko nauczyciel dyplomowany czy mianowany, ale również kontraktowy. Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN, wyjaśnia, że ustawa o systemie oświaty nie precyzuje, jakim stopniem awansu musi legitymować się taki nauczyciel. Gdyby w rozporządzeniu wskazać tylko nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, zawężono by tym samym upoważnienie ustawowe.

Gazeta Prawna, 10.11.2009
A.B./A.D., 10 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży