Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowano rozporządzenie w sprawie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli uwzględniające 7% podwyżki wynagrodzenia.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 roku dla nauczyciela/nauczycielki z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą dla nauczyciela stażysty: 2 182 zł, dla nauczyciela kontraktowego: 2 246 zł, dla nauczyciela mianowanego: 2 550 zł, dla nauczyciela dyplomowanego: 2 995 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem1 września 2011 roku.

MEN, 20.07.2011
A.B./A.D., 20 lipca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży