Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas podpisała Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przedłożone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W nowych standardach, zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odstąpiono od kształcenia dwuspecjalnościowego, obowiązkowego dotychczas na studiach pierwszego stopnia. Przygotowanie zawodowe (nauczycielskie) ma charakter modułowy i jego realizacja będzie możliwa w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą przygotowywani w obydwu zakresach jednocześnie.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone będzie w ramach trzech modułów obowiązkowych, obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wg Gazety Prawnej, zgodnie z nowym rozporządzeniem studenci i studentki kierunków pedagogicznych będą mieli więcej zajęć praktycznych. Na przykład osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej będą musiały wykazać się umiejętnościami merytorycznymi. W zakresie języka polskiego będzie to m.in. umiejętność tworzenia tekstów. Z kolei w przypadku przyrody przyszły nauczyciel powinien zdobyć tzw. umiejętność ilustracji zjawisk przyrody za pomocą doświadczeń.

Załącznik do rozporządzenia określa minimalną liczbę godzin zajęć i praktyk dla poszczególnych etapów kształcenia studentów do zawodu nauczyciela.

MEN, 19.01.2012, Dziennik Gazeta Prawna, 24.01.2012
A.B./A.D., 24 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży