Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

W załącznikach do rozporządzenia określono plany nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły policealnej dla dzieci i młodzieży oraz w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i szkoły policealnej dla dorosłych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 roku.

BIP MEN, 23.02.2012
A.B./A.D., 23 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży