Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie wprowadza zmianę konstrukcji ramowego planu nauczania: w miejsce tygodniowego wymiaru godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia zostały określone minimalne liczby godzin przeznaczone na te zajęcia w całym cyklu kształcenia i w poszczególnych klasach w różnych typach szkół, również w kształceniu zawodowym i praktycznym.

Godziny na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego nie zostały uwzględnione w planie – będą określone w odrębnych rozporządzeniach.

Zgodnie z nową podstawą programową w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym. Rozporządzenie określa, które przedmioty mogą być realizowane w poszczególnych zakresach.

W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, a słuchacz liceum ogólnokształcącego - 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń (słuchacz), który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z  kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2012 roku.

„Mniejsza dowolność w gospodarowaniu godzinami do dyspozycji dyrektora szkoły i rozliczanie liczby godzin przedmiotów obowiązkowych w okresie trzy- lub czteroletnim – oto nowości w ramówkach” - komentuje Głos Nauczycielski.

MEN, 20.01.2012, Głos Nauczycielski, nr 4/2012
A.B./A.D., 20 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży