Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie przyjmowania cudzoziemców do szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała rozporządzenie w sprawie przyjmowania cudzoziemców do publicznych przedszkoli i szkół.

W rozporządzeniu określono zasady korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Obok cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, uprawnienie to uzyskali również obywatele polscy. Ponadto w rozporządzeniu określono sposób organizowania dodatkowych zajęć wyrównawczych dla cudzoziemców i obywateli polskich nie znających języka polskiego albo znających go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Rozporządzenie reguluje także organizację nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców.
Rozporządzenie wchodzi w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MEN, 31.03.2010
A.B./A.D., 31 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży