Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie podwyżek podpisane, negocjacje na temat kolejnych trwają

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września 2010 roku, zakłada, że płace nauczycieli będą wyższe o 7 proc. w stosunku do 1 września 2009 roku.

Oznacza to, że od nowego roku szkolnego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniosą: 2039 zł dla nauczyciela stażysty (133 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), 2099 zł dla nauczyciela kontraktowego (137 zł więcej), 2383 zł dla nauczyciela mianowanego (156 zł więcej) i 2799 zł dla nauczyciela dyplomowanego (183 zł więcej).

MEN poinformowało, że średnie wynagrodzenia od 1 września dla nauczycieli będą kształtować  się na następujących poziomach: dla nauczyciela stażysty: 2447 z, dla nauczyciela kontraktowego: 2716 zł, dla nauczyciela mianowanego: 3523 zł, dla nauczyciela dyplomowanego: 4502 zł.

Regulacja dotyczy nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Równocześnie 19 lipca zaczęły się negocjacje rządu z największymi związkami oświatowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Branżą Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych o wynagrodzeniach dla nauczycieli w przyszłym roku.

Rząd proponuje w 2011 roku jedną 7 procentową podwyżkę płac nauczycieli, ZNP domaga się dwóch 5-proc. podwyżek - w styczniu i we wrześniu 2011 roku.

Propozycję rządu skrytykowali przedstawiciele pozostałych związków zawodowych nauczycieli. Kolejne negocjacje rządu ze związkami oświatowymi zaplanowane są na 17 sierpnia.

Serwis Nauka w Polsce, 19.07.2010, Gazeta Wyborcza, 20.07.2010
A.B./A.D., 19 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży