Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie lekcji w.f. podpisane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, podpisał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia wychowania fizycznego są realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Ponadto w rozporządzeniu określono warunki i sposób realizowania zajęć wychowania fizycznego.

MEN podkreśla, że pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Zajęcia do wyboru przez uczniów realizowane będą jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki.

Rozporządzenie nie zmieniło w znaczący sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego. Wyjątek stanowi dookreślenie prawa rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich, które wynika z uwagi zgłoszonej przez Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2011 r.

MEN, 11.08.2011
A.B./A.D., 11 sierpnia 2011

Zobacz też:
Raport MEN o lekcjach wf (sierpień 2010)
NIK krytycznie o WF (wrzesień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży