Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie dzienników elektronicznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Nowelizacja umożliwia m.in. prowadzenie dzienników elektronicznych, które mogą całkowicie zastąpić tradycyjne dzienniki w formie papierowej. Rozporządzenie określa warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny, służący prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej.

Od września przedszkola, szkoły i inne placówki będą mogły zamiast tradycyjnych dzienników papierowych stosować dzienniki prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Warunkiem będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego – wynika to, według MEN, z tego, że wprowadzenie systemu umożliwiającego prowadzenie dzienników w formie elektronicznej, wiąże się z kosztami, które ponosić będzie organ prowadzący.

„W najbliższych dwóch latach na pewno nie wyrazimy zgody na wprowadzenie elektronicznych dzienników, bo gmina nie ma na to pieniędzy” – mówił Gazecie Prawnej Zenon Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (woj. małopolskie). Dodał też, że elektroniczne dzienniki mogą spowodować, że rodzice, sprawdzając przez internet, jak ich dziecko się uczy, przestaną się angażować w życie i problemy szkoły. Aleksander Klemczak, zastępca wójta gminy Komorniki (woj. wielkopolskie) tłumaczył, że elektroniczne dzienniki nie są tak istotne jak zakończenie inwestycji związanych z budową szkół i brakujących przedszkoli.

MEN szacuje, że obecnie około 0,3 proc. szkół prowadzi obok dziennika tradycyjnego (w formie papierowej) również dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Znowelizowane rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

MEN, 20.07.2009, Gazeta Prawna, 30.07.2009
A.B./A.D., 30 lipca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży