Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z nauczycielskim związkami zawodowymi. Stronę rządową poza MRN reprezentowali Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Strona rządowa zobowiązała się do przygotowania symulację podwyżek dla nauczycieli, przy założeniu, że wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowić co najmniej 65 procent średniej płacy nauczyciela.

Ustalono, że będą poszukiwane środki prawne, które pozwolą na lepszą kontrolę rzeczywistego kształtowania płac przez samorządy lokalne. Strona rządowa zobowiązała się przedstawić symulację wysokości potencjalnych emerytur dla nauczycieli. Ustalono, że na kolejnych spotkaniach strony będą dodatkowo rozmawiały na temat poprawy warunków pracy w szkołach oraz perspektywy wzrostu wynagrodzeń nauczycieli po roku 2009.

Związkowcy nie byli usatysfakcjonowani rezultatami rozmów. Zarząd Główny ZNP 24 czerwca podjął decyzję o rozpoczęciu 1 września pogotowia protestacyjnego. Jeśli do końca sierpnia rząd nie spełni postulatów Związku - po wyczerpaniu procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - możliwy jest strajk pracowników oświaty.

25 czerwca ZNP i Sekcja Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podpisali komunikat dotyczący wspólnej strategii działań "w związku z brakiem korzystnych propozycji rządu". Oba związki „wspólnie podejmą działania na rzecz obrony interesów nauczycieli i pracowników oświaty w zakresie płac, emerytur i czasu pracy". Strona związkowa chce zachowania dotychczasowych uprawnień emerytalnych dla nauczycieli, zgodnie z którymi mogą oni przejść na emeryturę po 30 latach pracy bez względu na wiek, lub ewentualnie objęcia ich emeryturami pomostowymi. Według strony rządowej oba te warianty są niemożliwe.

Związkowcy chcą także podniesienia nakładów na edukację, w tym 50-proc. podwyżki dla nauczycieli do 2010 roku

Rzeczpospolita, 25.06.2008 MEN, Głos Nauczycielski, 25.06.2008
I. D./A. B., 25 czerwca 2008

Zobacz też:
Rozmowy ze związkami zawodowymi nauczycieli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży