Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozbieżność stanowisk w sprawie Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W czerwcu mają zakończyć się prace zespołu, pracującego nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Propozycje przedstawione przez stronę samorządową i nauczycielskie związki zawodowe są rozbieżne.

Karta Nauczyciela tylko dla tzw. nauczycieli tablicowych, zwiększone o dwie godziny pensum i rezygnacja z obowiązku gwarantowania średnich wynagrodzeń – to główne postulaty strony samorządowej przedstawione Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Samorządowcy proponują ponadto wyłączenie z Karty kwestii dotyczących dyrektora szkoły. Wśród postulatów jest też uproszczenie systemu wynagrodzeń nauczycielskich, likwidacja dodatków wiejskiego i mieszkaniowego oraz zmiana zasad udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia oraz modyfikacji systemu awansu zawodowego.

Według ZNP Kartę Nauczyciela należy dostosowywać do zmieniających się warunków, jednak „absolutnie nie można zrezygnować ze szczególnych, wynikających ze specyfiki zawodu nauczycielskiego, zawartych w niej regulacji". Związek wymienia wśród nich zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, określenie maksymalnego wymiaru pensum dydaktycznego, gwarantowanie minimalnej wysokości wynagrodzenia nauczycieli oraz awans zawodowy, przyznawany przez zewnętrzne instytucje administracji szkolnej. ZNP chce też zachowania przysługujących nauczycielom świadczeń pracowniczych, w tym m.in. zasad korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia, wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

Serwis Samorządowy PAP, 3.06.2011
A.B./A.D., 3 czerwca 2011

Zobacz też:
Nowa odsłona propozycji zmian w Karcie Nauczyciela (biuletyn styczeń 2011)
Co dalej z edukacją? Analiza prac nad projektem zmian w Karcie Nauczyciela - część pierwsza

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży