Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rosną aspiracje edukacyjne Polek i Polaków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dziewięć na dziesięć osób (91 proc.) uważa, że warto się kształcić – wynika z sondażu CBOS. Tylko 7% ankietowanych wyraża opinię, że kształcić się nie warto, a 2% nie ma zdania w tej sprawie. Od 1993 roku znacznie wzrósł (o 15 punktów) odsetek osób doceniających wykształcenie, zmalał zaś (o 13 punktów) odsetek osób negujących jego wartość.

Głównym motywem skłaniającym ludzi do zdobywania wykształcenia są, zdaniem badanych, są wysokie zarobki (64 proc.), a w dalszej kolejności - interesujący zawód (39 proc.), łatwiejsze życie (35 proc.), niezależność (30 proc.), rozwój intelektualny (27 proc.).
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-9 kwietnia 2009 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1094 dorosłych mieszkańców i mieszkanek Polski.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat aktywności ekonomicznej ludności. Wynika z niego, że w grudniu 2008 r. liczba obywateli z wyższym wykształceniem dobiła do 4,9 miliona. Warto przypomnieć, że pod koniec okresu PRL, w 1988 roku, wyższym wykształceniem legitymowało się w Polsce 1,8 mln osób. Jeszcze na początku 2004 roku było to 3,5 miliona. W ubiegłym roku przybyło prawie 250 tys. osób mogących się poszczycić dyplomem wyższej uczelni.

Systematycznie rośnie także liczba Polaków z wykształceniem średnim, średnim-zawodowym oraz absolwentów szkół policealnych. Spada za to liczba absolwentów szkół zawodowych – z 8,5 mln w 2003 r. do 8 mln w 2008 roku.

Dane GUS pokazują też na wysoką efektywność polskiego systemu szkolnictwa – jedynie 5% młodzieży w wieku 18-24 lata nie kontynuuje nauki. Średnia w krajach UE wynosi tu aż 15 proc.

Z analizy aktywności ekonomicznej ludności wynika ponadto, że nauczyciele są grupą zawodową najmniej dotkniętą bezrobociem, które wynosi w ich przypadku 4,3 proc. Lepiej od nauczycieli mają tu tylko pracownicy służby zdrowia (bezrobocie - 2,3 proc.). Bez pracy pozostaje 4,6 proc. osób, które ukończyły kierunki ścisłe (w tym po matematyce i informatyce), 4,8 proc. wykwalifikowanych rolników i weterynarzy, 5,6 proc. absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych, 5,9 proc. absolwentów nauk społecznych i ekonomicznych oraz 6 proc. wykwalifikowanych inżynierów oraz specjalistów od budownictwa.

Serwis Nauka w Polsce, 14.05.2009, Głos Nauczycielski, 20.05.2009
A.D./A.R./A.B., 20 maja 2009

Zobacz też:
Wzrost aspiracji edukacyjnych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży