Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Roman Giertych szarpie cuglami

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Dzisiejszy dzień jest bardzo istotny” powiedział podczas konferencji prasowej Roman Giertych. I dodał po chwili: „Dzisiejszy dzień oznacza szarpnięcie cuglami w polskiej edukacji”.

Na czym polega to szarpnięcie cuglami? Po pierwsze, bezpośrednio przed konferencją Roman Giertych spotkał się z kuratorami. Uzgodniono, że kuratorzy mają zwrócić się do tych szkół, w których tak zwane „Trójki Giertycha” wykryły nieprawidłowości z zaleceniem, dotyczącym wprowadzania programów naprawczych. Programy mają być dostosowane do sytuacji w konkretnych szkołach; zarazem jednak mają zawierać m.in. obowiązek wprowadzenia jednolitego stroju uczniowskiego (jak podkreślał Giertych, do końca czerwca 2006 w tych szkołach, w których odbyły się kontrole, zostanie wprowadzony strój jednolity). Zgodnie z prawem, jeśli dyrektor szkoły nie zastosuje się do polecenia wprowadzenia programu naprawczego, kurator może wystąpić o jego odwołanie.

Drugim posunięciem Romana Giertycha było podpisanie rozporządzenia, dotyczącego statutów szkół. Rozporządzenie zobowiązuje szkoły do uregulowania w statutach trzech kwestii: zasad używania telefonów komórkowych przez uczniów (kuratorzy mają zasugerować dyrektorom wprowadzenie zakazu używania komórek podczas lekcji), wprowadzenia jednolitego stroju oraz zasad związanych ze sposobem zachowania uczniów wobec nauczycieli.

Roman Giertych poinformował także, że w ok. 99% dotychczas skontrolowanych szkół kontrole ujawniły nieprawidłowości i problemy wychowawcze. Oznacza to, że „mamy już zdiagnozowane zjawisko”; wkrótce ustawa (której projekt obecnie znajduje się w Sejmie) wprowadzi wiele rozwiązań. Na razie pewne zmiany zostaną wprowadzone szybszą drogą, dzięki podpisanemu właśnie rozporządzeniu oraz poleceniom wydanym przez kuratorów. Dzisiejsza decyzja – jak podkreślił Giertych – oznacza nowe otwarcie w relacjach ministerstwa z dyrektorami szkół.

Podczas konferencji dziennikarze pytali Romana Giertycha także m.in. o to, czy ministerstwo podejmie działania wobec dyrektorów, którzy nie poinformowali prokuratury o ciążach uczennic poniżej 15 roku życia, o pomysł łódzkiego wydziału oświaty, dotyczący obligatoryjnego kierowania uczniów, którzy nie uzyskali na egzaminie określonej liczby punktów, do szkół zawodowych i o sprawę wymiany polsko-niemieckiej.
Anna Dzierzgowska, 9 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży