Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

RIO: szkoły powinny wrócić do państwa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wydaje się, że obowiązki związane ze szkolnictwem powinno wziąć na siebie państwo a nie samorząd terytorialny - powiedział posłom z sejmowych komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kontroli Państwowej Ryszard Krawczyk, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

RIO to instytucja mająca za zadanie badać finanse samorządów terytorialnych oraz stosowanie przez nich przepisów prawnych, przypomina Głos Nauczycielski.

Zdaniem przewodniczącego RIO, samorządy, szczególnie małe gminy, "są u progu wydolności finansowej" z powodu konieczności utrzymania szkół. „Zauważamy pewne zjawisko występujące obecnie w każdej jednostce samorządu terytorialnego związane z "przejadaniem" trzynastej raty subwencji oświatowej” - mówił. Chodzi o to, że samorządy otrzymują jeszcze w grudniu danego roku trzynastą ratę subwencji, która jest - zgodnie z założeniami - przeznaczona na utrzymanie szkół w styczniu następnego roku. Okazuje się jednak, że ponad 90 proc. tych pieniędzy samorządy zużywają natychmiast, gdy otrzymają je z budżetu państwa. Pogłębia się także proces, w którym samorząd finansuje oświatę ze swoich środków - stwierdził Krawczyk.

GN, 30.08.2012
A.D., 30 sierpnia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży