Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rezerwa oświatowa w 2011 roku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ubiegłym roku ze środków rezerwy oświatowej skorzystała co druga gmina i niemal trzy czwarte powiatów, łącznie 1607 jednostek samorządu terytorialnego. Między wnioskujące jednostki rozdysponowano łącznie 230 milionów zł.

Najwięcej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011 przekazano samorządom na dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Na ten cel przeznaczono 87,5 mln zł, co stanowiło 38 proc. rozdysponowanej kwoty rezerwy.

Kolejnych 50 mln zł samorządy otrzymały na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne klas. Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych przekazano samorządom 36,2 mln zł (15,8 proc. rozdysponowanej kwoty rezerwy).

Serwis Samorządowy PAP, 1.02.2012
A.B./A.D., 1 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży