Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Resort o zmianach w szkolnictwie zawodowym i kształceniu specjalnym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
24.06. wiceminister Zbigniew Włodkowski odpowiadał na pytania internautów podczas czatu, który odbył się na portalu Serwisu Samorządowego PAP. Dotyczył on przygotowywanej reformy szkolnictwa zawodowego oraz zmian w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wiceminister poinformował, że już rozpoczęto specjalne szkolenia dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych przed planowanymi zmianami w szkolnictwie zawodowym. Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych realizowane jest w ramach dwóch projektów konkursowych, na które łącznie przeznaczono 155 mln zł. "Pierwszy skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych, a także specjalistów w danym zawodzie, którzy chcieliby nabyć uprawnienia pedagogiczne dające możliwość pracy w szkole. W tym projekcie finansujemy studia podyplomowe. Drugi projekt dedykowany jest nauczycielom aktualnie pracującym w szkołach zawodowych; w ramach tego projektu chcemy podnosić kompetencje zawodowe poprzez staże i praktyki w zakładach pracy, zgodnie z branżami, w których kształcą w szkołach - powiedział.

Ze środków unijnych realizowanych jest sześć projektów systemowych o łącznej wartości ponad 122 mln zł dotyczących szkolnictwa zawodowego. Dotyczą one m.in. doskonalenia podstaw programowych nauczania, opracowania modelu poradnictwa zawodowego, upowszechnienia kształcenia na odległość, modernizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jest też projekt promujący szkoły zawodowe.

Pytania podczas czatu dotyczyły także zmian w kształceniu specjalnym. Odpowiadając na jedno z nich Włodkowski przypomniał, że tak jak nauczyciele przedmiotów zawodowych mają specjalne szkolenia, tak będą też mieli je nauczyciele, którzy w szkołach ogólnodostępnych będą pomagać uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. "MEN realizuje aktualnie cykl szkoleń dla liderów zmian, którzy docelowo przygotują do realizacji nowych zadań, co najmniej 35 tys. nauczycieli w szkołach".

Również 24 czerwca, podczas posiedzenia Sejmu, Zbigniew Włodkowski mówił o sytuacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Zapewnił, że będą ona nadal przyjmowane do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Nauczyciele pracujący w szkołach specjalnych oraz działacze oświatowych związków zawodowych zwracali uwagę na niejasny - ich zdaniem – zapis w projekcie rozporządzenia MEN, którego interpretacja mogła spowodować, że ośrodki szkolno-wychowawcze nie przyjmowałaby już dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Minister zapewnił, że ten zapis został zmieniony i że w dalszym ciągu to od rodziców tych dzieci, mających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim zależeć będzie, czy poślą dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, szkoły specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej.

Gazeta Prawna, 24.06.2010, MEN, 24.06.2010
A.B./A.D., 24 czerwca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży