Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Referendum strajkowe ZNP

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Mimo zapowiedzi zwiększenia subwencji oświatowej o dodatkowe fundusze przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna referendum strajkowe. ZNP krytykuje Romana Giertycha m.in. za to, że jako minister nie przedstawia spójnej, przemyślanej polityki edukacyjnej.

Tekst decyzji Zarządu Głównego ZNP w sprawie referendum strajkowego został opublikowany na stronach internetowych ZNP oraz "Głosu Nauczycielskiego".

ZNP publikuje również swoją opinię "Dlaczego należy powiedzieć tak w referendum ZNP". W opinii czytamy:

"1. Polskiej oświacie potrzebny jest "pierwszy nauczyciel", a nie przywódca partii politycznej
2. Chcemy, aby w sprawach kadrowych liczyła się kompetencja, a nie przynależność partyjna:
- nie godzimy się na odwoływanie dyrektorów OKE z przyczyn politycznych
- chcemy, by osoby, które wygrywają zgodnie z prawem konkursy na kuratorów oświaty, mogły sprawować te funkcje
- chcemy, by funkcję dyrektora CODN sprawowała osoba kierująca się uniwersalnymi wartościami, tolerancją, poszanowaniem różnic światopoglądowych
3. Nie godzimy się, aby dla politycznego poklasku burzyć system egzaminów maturalnych
4. Nie godzimy się na decydowanie za rady pedagogiczne o programach wychowawczych, a za nauczycieli polonistów o tym, czy uczeń ma czytać Sienkiewicza czy Gombrowicza
5. Nie chcemy tworzenia "nowych bytów" dla trudnej młodzieży, oczekujemy na rzeczywistą pomoc szkole i rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
6. Nie godzimy się na dezawuowanie dorobku szkoły i nauczycieli, osiągniętego w ostatnich kilkunastu latach
7. Nie godzimy się na dzielenie środowiska oświaty i dyskryminację za poglądy i przynależność związkową
8. Nie chcemy pustosłowia w zakresie podniesienia prestiżu zawodu nauczycielskiego
9. Nie chcemy jałmużny zamiast obiecywanej 7% podwyżki płac
10. Nie chcemy deklaracji, lecz pomocy samorządom w sprawach finansowych, realizacji zadań edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych, zakupu gimbusów, monitoringu, walki z uzależnieniami wśród młodzieży, nauki języków obcych."
(Serwis internetowy PAP, "Głos Nauczycielski", 09.01.07)
A. D., 9 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży