Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport z kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prawie 70% rodziców przyznaje się do stosowania klapsów, ponad 60% dopuszcza stosowanie kar cielesnych – wynika z raportu kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Z badań wynika, że połowa Polaków poparłaby zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Blisko 90% uważa jednak, że powinien on dotyczyć bicia ręką lub przedmiotami, tylko co trzecia osoba poparłaby zakazanie klapsów. 45% uznaje, że są sytuacje, w których bicie dzieci jest dopuszczalne, 16% jest zdania, że bicie jako metoda wychowawcza może być stosowane.

Ministerstwo Pracy przygotowało już nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zakazem stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Ustawą zajmuje się teraz Sejm. W projekcie oprócz zakazu bicia dzieci umożliwiono pracownikom socjalnym zabranie dziecka z domu w sytuacji, gdy zagrożone jest jego życie, a także izolację sprawcy od ofiar.

Kampania "Dzieciństwo bez przemocy" ma uświadomić negatywne konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci i przekonać rodziców, że klaps to także przemoc. W jej ramach przewidziano szkolenia i warsztaty edukacyjne. Organizatorzy chcą dotrzeć z informacją do wszystkich przedszkoli w Polsce.

Gazeta Wyborcza, 24.06.2009
A.D./A.B., 26 czerwca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży